آخرین اخبار

کانال تلگرام

telegram2
خانه / امامان(رح) (برگه 4)

امامان(رح)

ویژگیهای اخلاقی-تربیتی امام ابوحنیفه(رح)

ارسال شده توسط عبدالرحمن از بلوچستان امام ابوحنیفه(رح) همیشه مراجیعین وشاگردان حلقه درسی و دینی خویش را مورد تفقد قرار میدادو به ایشان کمک مادی میکرد. امام عادت داشت وقتی شخصی در مجلس او راجع به مردم حرف میزد حرف او را قطع کرده میگفت: بکوشید تا درباره مردم چیزی نگویید که دوست ندارد خدا کسانی را که درباره ما ... ادامه مطلب »

شاگردان امام شافعی(رح)

ارسال شده توسط سعید از کردستان امام شافعی(رح) ، از شاگردانی برخوردار ند که فقه ودانش او را در مکه ی مکرمه، بغداد و مصر، برای مردمان نقل نمودند و به پخش و نشر آراء ونظریات فقهی استاد خویش، دراین بلاد پرداختند. مشهورترین شاگردان مکی: ۱-آنجا به مقصد مصر ، ترک کرد و پیوسته تا زمان وفات استادش ، ملازم ... ادامه مطلب »

بهره مندی امام ابوحنیفه(رح) از قیاس و رای

ارسال شده توسط عارف از خراسان مخالفان امام ابوحنیفه(رح)، بدلیل این که او از رای و قیاس در اجتهاد استفاده کرد، او را سرزنش می کنند. اما این روش امام ابوحنیفه(رح) بعدها وارد همه مذاهب اسلامی شد و اکنون تمامی مجتهدین روش او را به رسمیت شناخته اند. این که می گویند ابوحنیفه قیاس و رای را بر قرآن و ... ادامه مطلب »

توکّل ، تدیّن و تواضع امام شافعی(رح)

ارسال شده توسط بریار از کرمانشاه علماء می گویند: وقتی امام شافعی(رح) به مصر آمد، شاگردش ربیع المرادی به استقبال وی رفت و از او خواست که برای این که در نزد مردمان مصر، عزیز و با احترام جلوه کند، و از لحاظ اقتصادی و مادی مشکلی نداشته باشد، موقعیتی را نزد حاکم مصر، برای خویش مهیا کند. ولی امام ... ادامه مطلب »

خداشناسی در اندیشه‌ های کلامی امام ابوحنیفه(رح)

ارسال شده توسط امین از هرمزگان • صفات ذاتی امام ابوحنیفه(رح) تشبیه الله(ج) به مخلوقات را نفی می‌کند و صفات ذاتی الله(ج)را قدیم می داند و می گوید الله(ج) عالم به علم، قادر به قدرت و متکلم به کلام است. اگر کسی مدعی شود که صفات الله(ج) مخلوق یا حادث است و یا در آن توقف و یا حتی در ... ادامه مطلب »

امتیازات امام شافعی(رح)

ارسال شده توسط سعید از کردستان امتیاز امام شافعی تبادل، تکامل، تغییر و تصحیح خود و دیگران، تأثیرگذاری و تأثیر پذیری است. بهترین مثال این است که امام شافعی نزد شاگرد امام ابوحنیفه امام محمد بن حسن شاگردی کرد و وقتی که امام شافعی علمش را حاصل کرد امام محمد از معلومات امام شافعی متأثیر شد و از او گرفت. ... ادامه مطلب »

ویژگی های شخصیت امام ابوحنیفه(رح)

ارسال شده توسط یاسر از بندر ترکمن قاضی ابو یوسف در مورد اخلاق و آداب وعادات حمیده وی چنین بیان می کند: ” نهایت متقی و پرهیزگار، از منهیات و مکروهات مجتنب، اکثراً ساکت و متفکر و در مقابل شخصی که از وی مسأله را می پرسید اگر معلومات می داشت، بجوابش می پرداخت و یا خاموشی را اختیار می ... ادامه مطلب »

رونق درس فقه امام ابوحنیفه(رح)

ارسال شده توسط محمد از گلستان در اهمیت، نقش و جایگاه علمی امام ابوحنیفه(رح) همین بس که امروزه مکتب فقهی-کلامی مستقل حنفی از ایشان به یادگار مانده است. امام ابوحنیفه(رح) دارای اندیشه‌های کلامی و فقهی مستقل بود و در میان فقها و متکلمین عصر خود جایگاه ممتازی داشت. ایشان خود را مستقل از تابعین و فقها و صاحب نظر و ... ادامه مطلب »

اعضای خانواده امام شافعی(رح)

ارسال شده توسط بریار از کرمانشاه همسر امام شافعی : حمده یا حمیده که اهل صنعا و از نواده های حضرت عثمان ذی النورین بوده و امام شافعی در دوران جوانی که در کشور یمن سِمت قضاوت را داشته ، با او ازدواج کرده است محمد ابوعثمان بزرگترین فرزند امام شافعی از همسرش (حمده یا حمیده)که دارای تحصیلات عالی بوده ... ادامه مطلب »

زهد و تقوای امام ابوحنیفه(رح) در کلام بزرگان

ارسال شده توسط احمد از خراسان ابن مبارک میگوید ابوحنیفه(رح) در مجلس مالک داخل شد مالک او را احترام نمود و چون مجلس را ترک گفت مالک از یارانش پرسید: این مرد را می شناسید کیست ؟گفتند نه گفت این ابو حنیفه است که خداوند در فقه به وی توفیق بخشیده ودر هیچ مساله به مشکل بزرگ روبرو نمیشود. از ... ادامه مطلب »